Cursuri Noi

Procesele de Rezolvare a Problemelor

4 Module in 20,00

Un curs ce se adreseaza personalului de la nivelul liniei care trebuie sa rezolve problemele situationale la locul de munca. Cursul se refera la principiile si practicile celor mai moderne abordari legate de Natura Problemelor la Locul de Munca, Setul de Instrumente pentru Rezolvarea Problemei si Modul de Folosire al Acestuia, Cele Cinci Etape de Abordare pentru a Rezolva Problema și Asigurarea ca Solutia este Consolidata si Prevenirea Reaparitiei.

Featured Courses

Conceptul si Metodele "Lean"

7 Module in 20,00

Un curs care va prezenta angajatilor principiile si practicile moderne de productie (Toyota Production System), cu accent pe eliminarea pierderilor, reducerea costurilor, cresterea calitatii produsului, toate acestea cu respectarea cerintelor clientilor.