Cursuri Noi

Conceptul si Metodele „Lean”

7 Module in 20,00

Un curs care va prezenta angajatilor principiile si practicile moderne de productie (Toyota Production System), cu accent pe eliminarea pierderilor, reducerea costurilor, cresterea calitatii produsului, toate acestea cu respectarea cerintelor clientilor.